Religia 6 SP Uświęceni w Duchu Świętym ćwiczenia

Podręczniki

Informacje

Tematy w kartach pracy ułożone są analogicznie do podręcznika Zaproponowane ćwiczenia służą utrwaleniu przerobionego materiału. Dostosowane są do możliwości percepcyjnych ucznia. Wyodrębnione marginesy stanowią motywację dla ucznia, aby wykorzystał wiedzę zdobytą na innych...

Cena: 18,63
Dostępność: dostępny do tygodnia