Określenia nieostre i klauzule generalne w prawie podatkowym

Prawo

Informacje

Monografia dotyczy zagadnienia trudnego dla całego prawa podatkowego, tj. używania w przepisach tego prawa określeń nieostrych i klauzul generalnych, a zatem takich środków techniki prawodawczej, które zapewniają elastyczność tekstu aktu normatywnego zgodnie z rozporządzeniem w sprawie...

Cena: 113,52
Dostępność: dostępny od ręki