Młodzież szkolna wobec etyki pracy i jej kontekstu instytucjonalnego

Książki naukowe i popularnonaukowe

Niniejsza publikacja stanowi rezultat badań empirycznych nad kształtowaniem się postaw młodzieży szkolnej wobec pracy i jej otoczenia instytucjonalnego. https://www.nfc24.pl/czytnik-rfid-nfc Została ona podzielona na dwie części. W pierwszej, teoretycznej Autorka przedstawia stan wiedzy i badań przeprowadzonych przez...

Samorządność wczoraj i dziś, Babie lato. Pechowa dziewczyna, Diagnostyka radiologiczna dla stomatologów - zalecenia i przypadki kliniczne, Pan Zielonka, Gazeta Wyborcza - Warszawa 253/2011, Miasto Podróże przedszkolaka, Pałac z piasku, Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery. Rozdział 11. Partnerstwo publiczno-prywatne w regulacjach Unii Europejskiej, Nad Widlicą, Niewydolność serca trudne zagadnienia, Napoleon, Zwierciadło pęka w odłamków stos, Przegląd Sportowy 194/2014, Metoda Szewczenki i inne niekonwencjonalne metody walki z rakiem, Edukacja (w) polityce. Polityka (w) edukacji, Szanfary, Rozmówki polsko norweskie ze słowniczkiem, Skrzaty Chwaty + płyta CD, Czercia mogiła, Krowa Mućka 23 cm
Strona główna