Konsumpcja a rozwój społeczno-gospodarczy regionów w Polsce

Ekonomia i finanse

Informacje

Konsumpcja jest procesem zaspokajania potrzeb, ale stanowi również czynnik stymulujący społeczno-ekonomiczny rozwój kraju (świadczą o tym przykłady krajów wysoko rozwiniętych gospodarczo). Rozwój ten powinien być równomierny we wszystkich regionach, dlatego ważna jest znajomość...

Cena: 45,57
Dostępność: dostępny od ręki