Inkluzja czy iluzja? Praktyki całożyciowego uczenia się w modelach interwencji społecznych

E-książki

Informacje

studia podyplomowe medycyna estetyczna

\"Recenzowana książka prezentuje koncepcyjnie dopracowany i spójny model zmiany społecznej na poziomie lokalnym, który może posłużyć studia podyplomowe medycyna estetyczna jako instrument projektowania działań zorientowanych na upodmiotowienie jednostek, grup i zbiorowości zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem....

Cena: 24,90 25,88 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie