Inkluzja czy iluzja? Praktyki całożyciowego uczenia się w modelach interwencji społecznych

E-książki

"Recenzowana książka prezentuje koncepcyjnie dopracowany i spójny model zmiany społecznej na poziomie lokalnym, który może posłużyć jako instrument projektowania działań zorientowanych na upodmiotowienie jednostek, grup i zbiorowości zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem....

Zaraźliwa moc myślenia, Fakt 77/2013, Panda Global Protection 2010 Pro BOX 3PC/12M, Gazeta Polska Codziennie 62/2017, Ilustrowany słownik francusko-polski, Leczenie krwią. Podręcznik dla studiów medycznych, Marek Niedźwiecki zaprasza do ... Smooth Jazz Cafe vol. 16, Profilaktyka i probacja w środowisku lokalnym, Gazeta Wyborcza - Toruń 114/2016, Filozofia sztuki, The Deerslayer, Codzienność, Lanckorona 1771 Tom 64, Gazeta Wyborcza - Trójmiasto 235/2011, Gazeta Wyborcza - Trójmiasto 102/2010, Straż! Straż!, Podkładka edukacyjna. Afryka mapa fizyczna, zwierzęta ? pustynia Sahara, dżungla, sawanna, Gazeta Wyborcza - Szczecin 169/2009, Naklejki na okno babeczki 15100, Do Stanisława Stadnickiego
Strona główna