Ilustrowany leksykon architektoniczno-budowlany

Szkoły zawodowe

W książce objaśniono znaczenie najważniejszych pojęć funkcjonujących w architekturze i budownictwie. Hasła ułożono w kolejności alfabetycznej, a treść wielu z nich zilustrowano rysunkami. Praca jest przeznaczona dla kadry inżynierskiej zatrudnionej w biurach projektów i firmach...

Gazeta Wyborcza - Toruń 142/2011, Stating the Obvious: Celan - Beckett - Nauman, Adrenalyn XL UEFA EURO 2016 Mega Zestaw startowy, Krwawe ręce : powieść z dziejów rzezi galicyjskiej, Gazeta Wyborcza - Poznań 92/2017, Pestki winorośli i trzy jabłka, Zabójca Tom 1 Niewypał, Kto się boi prawdy?, Notatnik Mini Psie Miasto 59452, Dziennik Gazeta Prawna 182/2014, Colin Firth Zostać królem, Zagubieni książęta, Podręcznik wspinaczki górskiej, Nieśmiertelni 5 Nocna gwiazda, Rzeźbiarz, Gazeta Wyborcza - Poznań 229/2013, Rozmówki norweskie, Golem, Antykiler 2, Kramik Plus 45/2014
Strona główna