Geosafari Mój pierwszy teleskop

Dla dzieci

Informacje

M#243;j pierwszy teleskop to idealna zabawa dla pocz#261;tkuj#261;cego,ma#322;ego naukowca, umo#380;liwiaj#261;cy rozpocz#281;cie fascynuj#261;cej wyprawy naukowej w celu obserwacji kosmosu, gwiazd, ksi#281;#380;yca i poznawania otaczaj#261;cego nas wszech#347;wiata. 10 krotne powi#281;kszenie...

Cena: 118,79
Dostępność: dostępny do tygodnia