Dialog obywatelski w perspektywie socjologicznej

Nauki humanistyczne

Informacje

Praca dra Tomasza Piroga to studium problemowe jednego z kluczowych zagadnień demokracji lokalnej - dialogu obywatelskiego. Jego przedmiotem jest możliwość współpracy między organizacjami pozarządowymi a samorządem lokalnym. Autor odnosi to zagadnienie do szerszej problematyki -...

Cena: 34,50
Dostępność: dostępny od ręki