Cierpienia Miłosne

E-książki

Dzieło Parteniosa. Partenios to grecki poeta i gramatyk z Nicei w Azji Mniejszej (dziś Iznik). Z twórczości Parteniosa zachowały się tylko niewielkie fragmenty (elegie). Zaginął też poemat Metamorphóseis, z którego korzystał Owidiusz. Przetrwał dedykowany Korneliuszowi Gallusowi...

Gazeta Wyborcza - Kielce 268/2010, Twoja twarz jutro Taniec i sen, Take Me To Your Dealer - plakat, Polska. Najpiękniejsze zabytki, Pixi 3, Integracja europejska i nowy ład gospodarczy, Guriatti pióro Ricordo szare, Buntowniki, czyli stronnictwo wywrotu, Stopy w chmurach, Wypracowania - Mitologia \"Mity wybrane\". Część II, A choćbym cię, fujareczko..., Krzyż polski Krajobraz i sacrum Tom 3, Lectio divina we wspólnocie chrześcijańskiej, Układanka drewniana z pinezkami Disney Księżniczki, Rozmówki japońskie, Germany, Benelux, Austria, Czech Republik, 1:1 000 000, Księżniczki z różnych stron świata, Samo Sedno Trening umysłu dla seniorów, Mały Miś, Gazeta Wyborcza - Olsztyn 33/2010
Strona główna