Balcanica Posnaniensia t. XVIII

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Anna Kotłowska, Obraz Bałkanów w \"Kronice\" Euzebiusza z CezareiTomasz Klimkowski, Chrystianizacja ludności romańskiej na Bałkanach w świetle faktów historycznych i językowychJerzy Hauziński, Quasi-islamskie podłoże ruchów społecznych w Rumelii do połowy XVI wiekuMaciej Franz,...

Cena: 29,75
Dostępność: dostępny do tygodnia